Gerli Paat-Ahi


Analüütik

Gerli on töötanud Praxises tervisepoliitika analüütikuna kaheksa aastat ja tal on pikaajaline analüüsikogemus. Tema peamised uurimisvaldkonnad on esmatasandi tervishoid, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet, tervishoiuteenuste rahastamine ja tervishoiutehnoloogiate hindamine, hooldusravi ning muud tervishoiuküsimused. Enne Praxisesse tulekut töötas ta neli aastat kliinilises meditsiinis.

Gerli on hinnanud mitut tervishoiuvaldkonna projekti ja osalenud rahvastikupõhiste küsitlusuuringute tegemises. Ühtlasi on tal pikaajaline rahvusvaheliste projektide kogemus, esmajoones hooldusravi ja tervishoiuteenuste rahastamise valdkonnas. Üle kõige huvitub Gerli teemadest, mis on seotud tervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse ja kvaliteediga.

Gerlil on rahvatervise alal magistrikraad Tartu Ülikoolist, kus ta spetsialiseerus epidemioloogiale ja biostatistikale. Praegu uurib ta rahvatervise doktorantuuris haiglaravi tulemuslikkust ja ressursikulu. Gerli on täiendanud ennast paljudel koolitustel andmeanalüüsi alal, näiteks valdab ta statistikaprogramme STATA ja R, ning tõenduspõhise meditsiini valdkonnas.

Erialaselt valdab Gerli inglise keelt, suhtlustasandil ka saksa ja vähesel määral vene keelt. Viimase aja suurim hobi on Gerlil olnud lennundus.