AgeFLAG tegevuskava vananeva elanikkonna tervise ja heaolu parandamiseks Läänemere piirkonnas” on algatus, mille eesmärk on regionaalsete tegevuste kaudu aidata kaasa vanemaealiste inimeste heaolu ja tervise edendamisele. Projekti raames valmib tegevuskava valdkondlikeks regionaalseteks lahendusteks. 

Töö käigus kaardistavad osalevad riigid (Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa, Leedu ja Poola) enda valdkondlikud olulisemad vajadused. Nende süntees on sisendiks koosloomeprotsessile, mis on mõeldud partnerriikide esindajate kokkutoomiseks ja ühise tegevuskava väljatöötamiseks. Koosloomelised töötoad aitava dotsustajatel kavandada mõjusaid tegevusi, mis saavutatakse sobivamate sekkumiste väljaselgitamise teel