Praktika ja Töö

Praxises muudame maailma avatumaks ning tegeleme asjadega, mis loevad.

Praxise meeskond

Meid on hinnatud kui üht piirkonna mõjukamat mõttekoda, kelle portfellis on igal aastal pea sadakond projekti. Praxises on väljakujunenud hästitoimivad valdkondlikud uurimisrühmad. See võimaldab teostada nii temaatilisi süvaanalüüse kui ka mahukaid valdkondadeüleseid algatusi.
Praxise analüütikud on oma ala eksperdid, kes valdavad teadustööd ja tunnevad hästi poliitikakujundamise protsessi. Paljud meie töötajad on rahvusvahelise kogemusega, olles töötanud või õppinud mõnes välisriigis.

Praxis pakub

  1. Inspireerivat, arendavat ja õppimist soosivat olustikku
  2. Peresõbralikku ja tervist hoidvat töökeskkonda
  3. Toetavat ja ühiseid tegevusi väärtustavat meeskonda
  4. Õiglast ja arusaadavat tasustamist

Keda ootame

Oleme avatud erineval tasandil koostööks tippekspertide, külalisuurijate, praktikantide ja vabatahtlikega nii Eestist kui ka väljastpoolt. Mõttekojaga teevad lisaks põhimeeskonnale koostööd teadlased, andmekogujad, küsitlejad, transkribeerijad, graafilised disainerid, it-spetsialistid, tõlgid jt.

Ootame kandideerima inimesi, kes jagavad Praxise missiooni ja väärtusi, soovivad kaasa rääkida ühiskondlike muutuste kujundamisel.

Tule praktikale!

Millal?

Praktikale saab kandideerida läbivalt aasta jooksul, kuid sooviavaldus kandideerimiseks tuleb saata vähemalt kaks kuud enne soovitud praktika perioodi.

Kuidas?

Kandideerimiseks saatke elulookirjeldus ja üheleheküljeline motivatsioonikiri aadressile praxis@praxis.ee. Võtame teiega ühendust ja anname teada, kas sobilikku praktikatööd on hetkel pakkuda.

Miks?

Oluline on selgitada, miks soovite just Praxisesse praktikale tulla ning millised on teie huvivaldkonnad, lisada juurde ka eeldatav praktika aeg.

Tule tööle!

Töötajaid värbame üldjuhul avalike konkursside kaudu, millest teavitame oma kodulehel. Kui soovid lisada oma andmed töölesoovijate andmebaasi, siis saada aadressile praxis@praxis.ee oma elulookirjeldus ja selgitus, mis valdkonnas soovid meiega tööalast koostööd teha.