Noorte reproduktiivtervise alase nõustamise ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamise projekti üldiseks eesmärgiks on eesti noorte hea reproduktiivtervis, mis väljendub legaalselt indutseeritud abortide arvu languses, sh teismeliste (15-19 a.) raseduste arvu languses ning sugulisel teel levivatesse haigustesse esmahaigestumuse languses, sh vanusegrupis 20-24 a. Noorte nõustamiskeskused on mõeldud mõlemast soost kuni 25-aastastele noortele. Keskusesse pöördumisel vanusel alampiiri ei ole.

Aastatel 1992-2001 on Eestis oluliselt vähenenud nii teismeliste abortide kui  sünnituste arv (vt Joonis 1). 15-19 aastastel vähenes sel perioodil elussündide arv 1000 naise kohta (50,5-lt 23,8-le (53%).  Mõlemad näitaja paranemine on mõnevõrra pidurdunud 2002. – 2003. aastast alates.

ab arv

Esimene noorte nõustamiskeskus avati 1991. aastal Viljandis, 2006. aasta lõpuks pakkus teenuseid kokku 17 nõustamiskeskust 13 maakonnas.1 Alates projekti algusest on perioodil 2002-2006 teostatud nõustamiskeskustesse kokku 120 833 külastust. Iga aastaga on visiitide arv suurenenud (2002 külastuste arv 20 980 ja 2006 27 763).
Projekt on kooskõlas Euroopa Liidu ja WHO soovitustega noortesõbralike terviseteenuste arendamiseks. Projekt on saavutanud enamuse püstitatud eesmärkidest ning on teenuseid kasutanute hulgas kõrgelt hinnatud. Suurimaks tulevikuväljakutseteks on regionaalse kättesaadavuse ühtlustamine ning noormeeste kasutusaktiivsuse tõstmine. Arvestades projekti juba saavutatud suhteliselt kõrget taset, on edasise tulemuslikkuse tõstmiseks oluline analüüsivõimekuse (sh läbi koostöö) arendamine.