Suitsetamine on seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ja suitsetamine on üheks suurimaks suremuse põhjuseks maailmas. Eestis on suitsetamine ka üheks peamiseks tervisekao põhjustajaks. Viimaste aastatega on suitsetajate osakaal vähehaaval langenud, kuid endiselt on kõrge suitsetavate naiste osakaal (2008. a 17%). Kaheksa peamise surma põhjuse kohta maailmas on kuuel nendest üheks potentsiaalseks riskifaktoriks suitsetamine (WHO, 2008).

Suitsetaminesuitsetamine

“Suurimat kahju Eesti rahvastiku tervisele põhjustab suitsetamine.”

Suitsetavate inimeste arv on endiselt Eestis väga kõrge ja see on üheks peamiseks põhjuseks kaotatud eluaastates. Seega on suitsetamisest loobumise nõustamisteenus oluliseks sekkumismehhanismiks suitsetamise vähendamisel, kuid oluline on pidev teenuse arendamine ja integreerimine üldisesse tervishoiuteenuste osutamise süsteemi.

 

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinettide külastajate arv on kokkuvõttes aastate lõikes tõusnud, kuigi esmakülastajate arv on alates 2007. aastast vähenenud. Oluliselt suurendaks nõustamiskeskuste külastatavust aktiivse info edastamine teenuse kohta sihtrühmale (suitsetajatele) sobival kujul. Laiaulatuslikum nõustamine telefoni ja interneti teel muudaks suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse kättesaadavamaks. Praegu kasutatakse seda üksikutes kabinettides. Üheks oluliseks takistuseks on tõenäoliselt ka piiratud arvuti ja telefoni kasutamise võimalus nõustamiskabinettides.

Vaata ka

Tubakast loobumise nõustamiskabinetid