Oleme kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda.
Me rikastame avalikku arutelu, loome väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi poliitikakujundajatele,
vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele.

 

Mis on Praxis

 

Sihtasutus Mõttekoda Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Praxis loodi poliitikauuringute keskuse nime all 2000. aastal ning nüüdseks oleme arenenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheks suurimaks sotsiaal-majanduslike teemade mõttekojaks.

Meie missioon on rikastada avalikku arutelu, luua väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi poliitikakujundajatele, vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele. Meid innustab mõte, et oma tööga aitame kaasa Eestit edasi viivate oluliste muutuste sünnile, mis on eeskujuks mujalgi maailmas.

Rakenduslikud uuringud moodustavad suurima osa meie tööst ja on vundament järgnevale. Et harjumuspärane käitumine ei põhjustaks paigalseisu, on peale analüüside vaja ühiskonna arenguks ka teadlikult nn väljaspool kasti olevaid ideid. Vabakonna organisatsioonina oleme katalüsaator ja eksperimenteerija ideedele, mida riigiasutused peavad liiga julgeks või riskantseks.

Panustame sellesse, et ühiskondlik arutelu oleks sisukas, edasiviiv ning looks laiema kaasamõtlejate ringi. Jõudmaks reaalsete tegudeni, oleme oma töövaldkondades toeks ka koolituste ja nõuandmisega.