Inimesed

Meeskond

Kommuni-
katsioon

Ave Mellik

Kommunikatsioonijuht
ave.mellik@praxis.ee
+372 566 37 086