Käesolev projekt hindas Haigekassa poolt rahastatavate rinnavähi ja osteoporoosi (ehk luuhõrenemise) sõeluuringuid. Projektide hindamise käigus tutvuti mõlemal juhul organisatsiooni struktuuriga, projekti dokumentatsiooniga ning viidi läbi intervjuusid projektis osalejatega.

Oluliseks osaks projektide hindamisel oli püstitatud eesmärkide ja saavutatud tulemuste kõrvutamine, lähtudes nii konkreetse projekti raamistikust kui ka sarnastele sõeluuringu-projektidele mujal maailmas esitatavatest nõudmistest.

Mõlema sõeluuringuprojekti hindamise tulemusena selgus, et uuringu alguses püstitatud eesmärgid on täidetud. Samas on võimalik töö efektiivsust tõsta erinevate projektijuhtimise alaste meetmetega, nagu näiteks dokumendi-haldussüsteemide laialdasem juurutamine ja projekti tulemuste jälgimise süsteemide jätkuv arendamine.