Kaasasündinud haiguste skriiningut hakati Eestis rakendama juba ligi kakskümmend aastat tagasi (1993. a alustati fenüülketonuuria ja 1996. a kaasasündinud hüpotüreoosi skriininguga). Käesolev projekt kutsuti ametlikult ellu 2003. aastal eesmärgiga hõlmata skriininguga kõik vastsündinud. Igal aastal skriinitakse pea kõik vastsündinud eelpool nimetatud haiguste suhtes (keskmiselt 15 000 last aastas). Projekti eesmärk on hästi täidetud ja vastsündinute hõlmatus skriininguga on 2008. aastaks üle 99% (vt joonis).

fku ja ht

Vaata ka

Vastsündinute skriiningud