Eestis on emakakaelavähi sõeluuringut läbi viidud projektina alates 2003. aastast. Kokku on sõeluuringu pilootprojektis 2003-2008 osalenud 38 692 naist ja 1691-l esines neist patoloogia. Eestis avastatakse aastas keskmiselt 160-170 emakakaelavähi juhtu ja Statistikaameti andmetel suri 2008. a pahaloomulise emakakaelavähi tagajärjel 72 naist.

Maailmas sureb emakakaelavähi tõttu umbes 270 000 naist aastas. Emakakaelavähk on günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate seas esinemissageduselt teisel kohal (vt joonis) ja põhjustab peaaegu 500 000 uut haigusjuhtu aastas. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki ligi 160 ja selle tõttu sureb ligi 70 naist.

vähid

Emakakaelavähi skriiningu hindamise käigus tutvuti organisatsiooni struktuuriga, projekti dokumentatsiooniga ning viidi läbi intervjuud projektis osalenutega. Oluliseks osaks projektide hindamisel oli püstitatud eesmärkide ja saavutatud tulemuste kõrvutamine lähtudes nii konkreetse projekti raamistikust kui ka sarnastele projektidele mujal maailmas esitatavatest nõudmistest.