Rauno Vinni

Riigivalitsemine
Programmijuht
+372 640 8006
WWW

Rauno pädevusvaldkond on riigivalitsemise hea tava. Eelkõige huvitavad teda halduskorraldus, avalike teenuste korraldamine ja avaliku sektori personalipoliitika. Rauno on edukas nii administreerimisülesannetes kui ka sisueksperdi rollis, seetõttu on ta hinnatud ühtaegu projektijuhi ja valdkonnatundjana. Projektijuhtimisel on tema tugevaks küljeks vajalik süsteemsus ning analüüsimisel tarvilik võime eristada olulist ebaolulisest.

Rauno valdkonnakogemus on juba ligikaudu 15 aastat pikk. Riigivalitsemise küsimustega puutus ta kõigepealt kokku Riigikantselei avaliku halduse büroos, kus koordineeris haldusreformi. Ta töötas seejärel aastaid juhtimiskonsultandina erasektoris, kus tema töölaual olid organisatsiooni strateegia loomise ja juhtimissüsteemide ülesehitamise teema. Enne Praxisesse tööleasumist tegeles Rauno Rahandusministeeriumis riigi personalipoliitikaga ja koordineeris avaliku teenistuse koolitusi.

Rauno on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magistrina ning jätkab doktoriõpinguid Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis. Ta olnud külalisüliõpilane Oxfordi Ülikoolis, kus kuulas avaliku halduse ja juhtimisloenguid ning kirjutas magistritööd. Rauno teadustööde teema on kvaliteedijuhtimine avalikes organisatsioonides ning ta on pidanud sellesisulisi loenguid nii ülikoolis kui ka koolitustel ja seminaridel.

Vabal ajal Rauno puhkab – loeb ja käib metsas jooksmas. Ta räägib inglise keelt kõrgtasemel ning soome ja vene keelt algtasemel.

Rauno Vinni

Governance
Programme Manager
+372 640 8006
WWW

Rauno’s area of expertise is good governance. He is interested in administrative order, management of public services and public sector staff policy. Rauno is successful in administrative tasks as well as being a content expert, for that reason he is valued as project leader and an expert in the subject field. His strengths, when leading projects, are a systemic approach and ability to differentiate important and unimportant details.

Rauno’s experience in the subject spans 15 years. When working in the public administration office at the Government Office of Estonia, he dealt with questions on governance and coordinated administrative reform. He worked in the private sector as a management consultant for years, where he experienced creating an organisational strategy and building a management system. Before joining Praxis, Rauno dealt with staff policy and coordinated the training of civil servants in the Ministry of Finance.

Rauno has a Master’s degree in public administration and social policy from the University of Tartu and continues with his PhD studies at the Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance at Tallinn University of Technology. He has studied as a visiting student in the University of Oxford, where he read public administration and management and worked on his Master’s thesis. Rauno’s research is on quality management in public sector organisations and he has given lectures on the topic, in universities as well as in training and seminars.

Rauno likes to take the time to relax by reading and going running in the woods. He is fluent in English and can speak beginner’s level Finnish and Russian.