Seminari eesmärk on suunata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeid, eelkõige kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori esindajaid, tõhusamale sektoritevahelisele koostööle avalike teenuste pakkumisel oma regioonis. Selleks:

  • luuakse avalike teenuste raamistik ning näidatakse, milliseid valkondi ja mis mahus on seni toetatud;
  • antakse koolituse käigus ülevaade sektoritevahelise koostöö parendamise võimalustest;
  • otsitakse eesseisvaks perioodiks uusi ja tõhusamaid koostöö- ning partnerluse võimalusi ning valdkondlikke kokkuleppeid ehk fookust.

Praktilised rühmatööd annavad igale osalejale võimaluse väljendada oma seisukohti ja ootusi teenuste pakkumise situatsioonile piirkonnas ning tegeleda kas soovitud situatsiooni visandamisega või rünnata aju koostöövõimaluste üle. Nende arutelude ja harjutuste tulemusena tekib sisend kohaliku arengu strateegiasse toetusperioodiks 2014 -2020 kokkuleppe näol valdkondlikest prioriteetidest.