Projekti tulemusena toetati Gruusia avaliku teenistuse keskse koolitussüsteemi väljaarendamist vajalike metoodikate väljatöötamisel. Selleks koostati koolitussüsteemi e-platvormi kontseptsioon, mis mõjutab ka koolituse protsesse, e-koolitussüsteemi platvormi loomisel mõeldi läbi seosed teiste personalijuhtimise valdkondadega (nt personali hindamine, atesteerimine).  Keskset koolitusüsteemi e-platvormi  kontseptsiooni kasutatakse alusena e-platvormi tehnilise kirjelduse loomisel Gruusias.