Ukrainas on üks riiklike tähtsusega reformidest Siseministeeriumi haldusala reform. Esimesena käivitatud politseireform on olnud edukas. Järgmiseks on planeeritud läbi viia Päästeameti töökorralduse reform. Juba 2016. aastast on võetud plaani muudatused päästeteenistuses, mis võimaldaks kaasata kriiside lahendamisse ka vabatahtlikke. Vabatahtlike kaasamine päästetöödele lubaks oluliselt parandada kriisidele reageerimise ning abi kohalejõudmise aega, millest omakorda sõltub vara ja elude päästmise efektiivsus. Ukraina Siseministeerium ning Dnipropetrovski oblasti Päästeamet käivitavad vabatahtlike kaasamise pilootprojekti oblastis ja soovivad süsteemi väljatöötamisel ära kasutada Eesti Päästeameti ning spetsialistide kogemust.

Projekti viib ellu Praxis koostöös INTELCOM EST OÜ ja Eesti Päästeametiga.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.