2017. aasta juulist kuni detsembri lõpuni on Eesti Euroopa Liidu eesistuja riik. Eesti korraldab sel ajal Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd , selgitab välja liikmesriikide ühised seisukohad ning esitleb ja kaitseb neid kokkuleppeid läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga. Lisaks toimub selle poolaasta jooksul Eestis üle 30 kõrgetasemelise visiidi ja konverentsi ning ca 200 muud üritust. Selle raames korraldab Sotsiaalministeerium 13.-14. septembril toimuva rahvusvahelise tuleviku töö teemalise konverentsi „Future of Work: Making it E-easy“.

Tulevikutöö konverents käsitleb tööturu ja töötegemise muutusi ning nende muutustega seotud väljakutseid töötingimuste, sotsiaalkindlustuse ja oskuste valdkonnas. Konverentsil esinejate nimekirja kuuluvad töö-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna eksperdid Euroopast ja mujalt maailmast ning Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide (ILO, OECD, ETUC, BusinessEurope jt) esindajad.  Konverentsi sihtgrupp on töö-, sotsiaal-, haridus- ja majanduse/e-riigi valdkonna ministrid, tippametnikud ning sotsiaalpartnerid, samuti konverentsi teemadega tegelevad Euroopa Liidu asutused ja muud rahvusvahelised organisatsioonid.

Praxise roll konverentsi korraldamise juures on selle temaatiline sisustamine, st

  • pakkuda välja konverentsi teemade täpsem fookus ja siduda need ühtseks tervikuks;
  • koostada vastavad teemapaberid, küsimused, suunised;
  • sisustada infoga erinevad meediumid (infograafikud, videod jms).

Pärast konverentsi on Praxise rolliks ülevaadete ja kokkuvõtete koostamine ning tulemuste ja järelduste koondamine.