PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Kokku pakuti kahe aasta jooksul koolitusvõimalust enam kui 800-le poliitikakujundajale ja analüütikule riigiasutustest, kohalikest omavalitustest ning vabaühendusest.

Omale sobiva koolituse leidsid nii poliitikakujundamisel esimesi samme tegevad ametnikud ja vabaühendused kui ka juba kogenumad poliitikakujundajad ja analüütikud.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuulusid poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

Sihtrühma liikmed on need, kes tegelevad avalike probleemide lahendamisega. See võib hõlmata strateegilist planeerimist; eelarvestamist; eelnõude ettevalmistamist ja õigusaktide koostamist; standardite, normide ja oodatud tulemuste väljatöötamist; poliitikate analüüsimist ja prognoosimist; mõju hindamist ja seiret; asutuste vahelise suhtluse koordineerimist, EL ja välisasjade koordineerimist; allasutuste abistamist seatud eesmärkide saavutamisel jms.

AJAKAVA

Koolitusi viidi läbi kahe aasta jooksul, läbiviidud koolituste ajakavad leiate projekti lehelt.

OSALEMISE TINGIMUSED programmis olid järgmised.

 • Soovi korral võib üks osaleja läbida kogu programmi, kuid registreerumine toimub moodulite kaupa (erandiks  IV moodul, kus saab valida ka üksikuid päevasid).  
 • Süvakoolitustel (II-IV moodul) osalemise eelduseks on mõju hindamise ja kaasamise aluste tundmine:  baaskoolituse läbimine või praktiline kokkupuude poliitikakujundamisega. 
 • Eelregistreerimine toimub riigitöötaja iseteenindusportaalis (välja kuulutatud koolituste kaupa) ja on avatud kohtade täitumiseni. NB! Koolitusele eelregistreerimiseks ei pea olema riigitöötaja iseteenindusportaali kasutaja. Osalejaks loetakse eelregistreerunud isikud saates neile kinnituse gruppi arvamise kohta hiljemalt 5 tööpäeva enne koolitust.
 • Koolitused on nende läbimisel osalejatele tasuta. Katkestamisel tuleb tasuda koolituskoha maksumus osaleja kohta.
 • I moodulis on 2-päevase koolituse maksumus katkestamisel osaleja kohta 259 eurot (sh käibemaks).
 • II moodulis on 3-päevase koolituse maksumus katkestamisel osaleja kohta 414 eurot (sh käibemaks). 
 • III moodulis on 2-päevase koolituse maksumus katkestamisel osaleja kohta 281 eurot (sh käibemaks) 
 • IV moodulis on  3-päevase R-i koolituse maksumus on katkestamisel osaleja kohta 414 eurot (sh käibemaks).
 • IV moodulis on 1-päevase koolituse „Kvalitatiivsete andmete kogumise ja analüüsi meetodid“ maksumus on katkestamisel osaleja kohta 138 eurot (sh käibemaks). 
 • IV moodulis on 1-päevase koolituse „Regressioonianalüüs“ maksumus katkestamisel osaleja kohta 138 eurot (sh käibemaks). 
 • IV moodulis on 1-päevase koolituse „Sobitamine ja diff-in-diff analüüs“ maksumus katkestamisel osaleja kohta 138 eurot (sh käibemaks). 
 • IV moodulis on 1-päevase koolituse „Masinõppemeetodid, suurandmed ja võrgustikuanalüüs“ maksumus katkestamisel osaleja kohta 138 eurot (sh käibemaks).
 • IV moodulis on 1-päevase koolituse „Mõjude hindamine simulatsiooni abil“ maksumus on katkestamisel osaleja kohta 138 eurot (sh käibemaks). 
 • Osaleja saab koolituse läbimisel vastava tõendi.
 • Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist ette teatamata ei osale mooduli mõlemal koolituspäeval või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne esimest koolituspäeva ja ei leia endale asendajat.