Vajadus reageerida leidlikult ühiskondlikele trendidele ja muutustele riigivalitsemises on kasvatanud disainmõtlemise kasutamist avalikus sektoris. Avaliku sektori disainjuhtimises on kesksel kohal innovatsiooni soodustamine ja uute lahenduste loomine keerukatele probleemidele (nn wicked problems).

Avalike teenuste arendamise koolitusprogrammi eesmärk on kasutajakeskse teenuste disaini põhimõtete ja oskuste levitamine ning avalikus sektoris toimuva teenuste korrastamise toetamine. Koolitusprogrammi eesmärkide saavutamiseks rakendame ja kohandame disainmõtlemise põhimõtteid ja disainjuhtimise tööriistu. Täpsemalt aitab disainjuhtimise põhimõtete ja tööriistade kohandamine avalikele teenustele paremini hinnata praeguste teenuste toimivust ja asjakohasust ning pakkuda teenuse kujundamise protsesside lihtsustamise ideid.