Maris Vainre


Analüütik

Maris kirjutab oma doktoritööd Cambridge’i ülikooli kognitiiv- ja ajuteaduste üksuses ja töötab selle kõrval Praxises osakoormusel. Kõige enam pakub talle huvi elanikkonna heaolu ja see kuidas kontekst inimeste käitumist mõjutab.  Nii jagab ta Praxises oma aega mõlema valdkonna vahel. Poliitkalaboris rakendab ta oma psühholoogiateadmisi selleks, et luua käitumisteaduslikel taipamistel põhinevaid sekkumisi. Samuti mõõdab ta nende mõju juhuslikustatud kontrolluuringute abil ja vajadusel ka muid metoodikaid kasutades. Varem töötas Maris Cambridge’i ülikoolis, kus uuris laste ja noorte vaimse tervise teenuseid ning nende korraldust, rakendades nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivseid lähenemisi. Nii panustab ta ka Praxise Tervisepoliitika valdkonna töödesse, iseäranis neisse, mis puudutavad vaimset tervist. Samuti on Marise jaoks südamelähedane teadusliku tõenduspõhja kvaliteedi tõstmine ja avatud teaduse põhimõtete juurutamine. Ülevaate tema avaldatud teadusartiklitest leiab siit.

Vabal ajal võib Marist leida Euroopa tantsupõrandatel svingimas või bluusimas. Maris räägib inglise keelt kõrgtasemel, saksa ja hispaania keelt kesktasemel ning vene ja prantsuse keelt algtasemel.