Programmi oodatakse osalema õpihimulisi meeskondi, kuhu kuulub kuni kaheksa liiget vähemalt kahest erinevast kohalikust omavalitsusest ja keda ühendab ühine teenuse arendamise probleem, mida tahetakse koos lahendada. Programm pakub arenguvõimalusi nii neile, kes vastutavad kohalike omavalitsuste teenuste kujundamise eest, kui ka neile, kes tagavad teenuste igapäevase toimimise ja aktuaalsuse. Programmi raames tegeleb meeskond disainisprindi meetodil ühe kindla teenuse arendamise ja täiustamisega ning suhtleb koolituse vältel erinevate teenusega seotud kasusaajate ja partneritega.

Kohalike omavalitsuste teenuste korraldamist toetava arendusprogrammi eesmärk on tõsta ametnike erialaseid teadmisi ja oskusi KOV teenuste korraldamisel ja arendamisel. Eelkõige on fookuses erinevate kaasaegsete lähenemiste rakendamise võimalused teenuste tulemuslikumaks ja sihtrühma vajadustest enim lähtuvaks korraldamiseks. Muudatuste algatamiseks on oluline, et programmist omandatud teadmised ei jääks teoreetilisteks, vaid hands-on põhimõttest lähtudes katsetatakse programmi raames omandatud teadmised läbi ka praktikas. Selleks võtame appi disainijuhtimise mõtteviisi ja praktikad, mis võimaldavad läbi teha ka ebaõnnestumised.

Disainijuhtimise lisaväärtus on see, et ta aitab protsesse muuta kasutajasõbralikumaks ning kättesaadavamaks, vähendades samal ajal nende osas tehtavaid kulutusi teenuseosutajale. Süsteemselt rakendatud disaini protsess ja meetodid võivad kaasa aidata uute ja loovate laheduste väljatöötamisele. Disainitööriistade abil saab tõhusalt kaasata kodanikke ja kogukondi teenuse/poliitika kujundamise protsessi ja selle kaudu arendada atraktiivseid, sisukaid ja kasutaja-keskseid lahendusi.