Anne Randväli

Tervis
Juhtkonna liige
+372 640 8003

Anne tunneb hästi koolitusvaldkonda, sest ta on olnud nii koolituste tellija, programmide koostaja kui ka koolitaja ja koolituste juhi rollis. Ta on Praxises loonud ja ellu viinud mitmeid arenguprogramme avaliku ning kolmanda sektori spetsialistidele ja juhtidele.

Hariduselt on Anne psühholoog. Ta on uurinud Tartu Ülikoolis isiksusepsühholoogiat. Põhjalik süvenemine töörahulolu ja motivatsiooni teemasse organisatsioonikäitumise magistriõpingute käigus on andnud talle peale valdkonnateadmiste suurepärase ettekujutuse ka uurimismeetoditest.

Annel on superviisori-coach’i rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat ning ta on selles vallas ka aktiivselt tegev. Ta tunneb huvi ka teraapiatöö vastu ning omandab teadmisi analüütilises psühhoteraapias.

Anne tegutseb aktiivselt mitmes heaolu ja vaimse tervise eest seisvas ja professionaale koondavas ühingus – Eesti Supervisiooni ja Coaching’u Ühingus, Eesti Vaimse Tervise Koalitsioonis ja Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsis. Huvi vaimse tervise ja heaolu valkdonna vastu tingis ka Anne ühinemise Praxise tervisepoliitika programmiga.

Anne räägib inglise keelt, vähesel määral ka vene ja saksa keelt.