Tööga sooviti välja selgitada, millised on peamised Eesti noortega seonduvad probleemid ja võimalikud sekkumiskohad nende probleemide lahendamiseks või leevendamiseks. Töö tulemused pakuvad sisendit Rootsi- Eesti Koostööfondile ja suurendavad tõenäosust, et planeeritavad tegevused on suurema ühiskondliku mõjuga.

Sobivate sekkumiskohtade välja selgitamiseks viidi läbi kirjanduse analüüs ja konsulteeriti erinevate poliitikavaldkondade ekspertidega Praxises ning väljaspool. Siinses töös ei lähtutud probleemide ja sekkumiste kirjeldamisel täpselt määratletud noorte vanusepiirist – see võib olenevalt teemast ja konkreetsest sekkumisest erineda.