Meeli Murasov

Haridus ja noored
Analüütik

Meeli liitus Praxise haridustiimiga 2019. aasta kevadel. Kvalitatiivmeetodite analüütikuna on ta lisaks hariduspoliitikaga seotud hindamistele ja analüüsidele panustanud ka mitme sotsiaalvaldkonna uuringu valmimisse.

Varasemast on Meelil pikaajaline avaliku sektori  töökogemus Haridus- ja Teadusministeeriumist, kus tema peamisteks teemadeks olid põhikoolijärgsed haridusvalikud ja kutsehariduse maine parandamine, õpingute katkestamise problemaatika ja õpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem. Ta on osalenud kutsehariduse valdkonna strateegiliste arengukavade väljatöötamisel ning teinud õppeasutuste arengukavade täitmise seiret.

Meeli omandas magistrikraadi Tartu Ülikoolist sotsioloogia erialal.

Vabal ajal hindab Meeli kõikvõimalikke käed-külge tegevusi ning usub, et oskused tulevad vaid siis, kui tegevusega julgelt pihta hakata.