Eestis on üle 500 rahvaraamatukogu ning kogukonna infokeskusena on nende ülesandeks pakkuda elanikele ligipääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile. Lisaks oma senisele põhirollile – teavikute laenutamisele, on järjest olulisemad ka teised infoteenused, nt koolitused, nõustamine, juhendamine, päringutele vastamine, inforessursside kättesaadavaks tegemine.

Info vahendamine ja elanike teavitamine on oluline osa haridus-, tööturu- ja terviseteenusest ning rahvaraamatukogude abil saaks vajaliku info senisest tõhusamalt sihtrühmani viia.

Projekti raames töötame välja kaasaegse ning kasutajate vajadustele vastava rahvaraamatukogude valdkondadevaheliste infoteenuste mudeli ning koostame teekaardi selle rakendamiseks.

Selleks analüüsime rahvaraamatukogude infoteenuste praegust korraldust ja sihtrühmade vajadusi, kaardistame arenguvõimalused ja head näited rahvusvahelisest praktikast. Lisaks võtame vaatluse alla rahvaraamatukogude töötajate tasustamise praktikaid. Analüüsi tulemusena tekib kohalikel omavalitsustel selge ülevaade raamatukogutöötajate palgapositsioonist ning tasustamispõhimõtetest.