Tervelt 17-18% Eesti noortest ei jõua nominaalaja jooksul keskhariduse omandamiseni ning varakult haridustee katkestanud noorte osakaal on Eestis viimastel aastatel olnud suurem kui ELis keskmiselt. Seejuures on noormeeste näitaja ca 2,5 korda kõrgem kui neidudel. Madal haridustase suurendab sotsiaalmajanduslikult haavatavate inimeste arvu ja nende sotsiaalse tõrjutuse riski, vähendab konkurentsivõimet tööturul ning loob soodsa pinnase ühiskondlike pingete ning lõhestumise süvenemiseks. Selliste tagajärgede ärahoidmiseks on vajalik, et keskhariduse omandamiseni jõuaks senisest enam noori.

Häirekella projekti raames tuvastatakse suurandmete analüüsile tuginedes õpingute katkestamise riskitegurid gümnaasiumis. Analüüsi tulemuste baasilt luuakse koolide õppeinfosüsteemis eKool varase märkamise süsteem, mis annab õpetajatele ja kooli tugispetsialistidele infot õpingute edukuse kohta ning võimaldab õigeaegselt rakendada erinevaid sekkumismeetmeid.

Projekti rahastab Heateo Haridusfond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad eesmärgiga anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti hariduse suurimaid sõlmküsimusi. Haridustee katkestamist pärast põhikooli näevad Heateo Haridusfondi algatajad ühe peamise probleemina tänases Eesti haridussüsteemis.