Kaupo Koppel

Uncategorized
Analüütik
+372 640 8015

Kaupo töö keskmes on ebavõrdsus, vaesus ja sotsiaalkaitse. Oma seniste projektide käigus on ta uurinud näiteks rahvastiku tervisekindlustusega kaetust, analüüsinud sissetulekute mõjusid võrdsetele võimalustele ja uurinud vaesusriskis inimeste majanduslikku toimetulekut. Kuigi oma töödes kasutab Kaupo peamiselt arvulisi uurimismeetodeid, tunneb ta end ühtviisi mugavalt ka tekstiloomes.

Praxisega liitus Kaupo 2016. aastal, jätkates samal ajal magistriõpinguid Tartu Ülikoolis matemaatilise majandusteaduse õppekaval. Oma diplomitöödes otsis ta koostöös Eesti Geenivaramuga statistilisi seoseid spetsiifiliste geenmutatsioonide ning inimesel avalduvate haiguste vahel, samuti kaardistas Kaupo Eesti maismaatranspordi väliskulusid.

Õpingutest ja tööst vabal ajal võib Kaupo leida raamatu või uusima kinoteose seltskonnas, mille tegevus toimub eelistatult ammusel ajal kauges-kauges galaktikas … Kui kätte ei ole sattunud mõni klassikaline kirjandusteos, pakub Kaupole huvi ka teistsugune lugemine –  autospordi entusiastina on ta kaardilugejana osalenud mitmel rallil nii Eestis kui ka välismaal. Kaupo räägib inglise ning mõnevõrra vähem vene keelt, samuti jätkuvad püüdlused hispaania keele omandamisel.