Eesti sotsiaalkaitsesüsteemis kannab minimaalse sissetuleku skeemi rolli eelkõige toimetulekutoetus, mille suuruse ja piiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest kuludest toidule, riietusele, jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Minimaalse sissetulekukaitse süsteemi väljakutseks on tagada selle piisav heldus ja seejuures inimeste majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, kuid teisalt soodustada liikumist hõivesse ja iseseisva parema toimetuleku poole, et vältida töötuslõkse või vaesuslõkse.

Selle uuringuga hindab Praxis toimetulekutoetuse ja võlgnevuste mõju tööturuaktiivsusele ning sotsiaalmajanduslikule toimetulekule. Kirjanduse analüüsi, välisriikide praktikate, registriandmete analüüsi, küsitluse ming intervjuude kaudu kirjeldame ning analüüsime toimetulekutoetuse saajate profiili, tööturul osalemist, võlgnevuste tekkimist ning toimetulekutoetuse ja võlanõustamisteenuse abi toimetuleku parandamisel. Täiendavalt hindame ka 2018. aastal rakendunud toimetulekutoetuse süsteemi muudatuste (töise tulu erandi rakendamine) mõju.

Analüüsi tulemusena on võimalik teha kaalutletud otsuseid toimetulekutoetuse süsteemi arendamisel, et parandada inimeste sotsiaalmajanduslikku toimetulekut ja suurendada nende tööturuaktiivsust. Uuring valmib 2022. aasta lõpuks.

Vaata ka

Toimetulekutoetusest Sotsiaalministeeriumi kodulehel