Merlin Nuiamäe

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik

Merlini senised uurimisteemad on olnud seotud eelkõige töö- ja sotsiaalelu valdkondadega. Merlinil on mitmekesine kogemus andmete analüüsimisel nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid kasutades. Töökogemus andmeanalüüsi spetsialistina Töötukassas on andnud Merlinile kaasa põhjaliku kogemuse registriandmete analüüsimiseks ning oskuse näha nii tööturul toimuvat üldist pilti ja trende kui ka pisidetaile. Statistikaametis rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhtivanalüütikuna tegeles ta aga peamiselt soolise võrdõiguslikkuse statistikaga. Lisaks sellele on Merlin olnud analüütikuna praktikal nii Sotsiaalministeeriumis kui ka Tallinna Linnavalitsuses, aidates kaasa uuringute läbiviimisele erinevates etappides.

Merlin on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsioloogia bakalaureuseõppe ning Tartu Ülikooli sotsioloogia magistriõppe. Tema bakalaureusetöö keskendus teismeliste isade isaidentiteedi kujunemise uurimisele. Sellega seoses on Merlini huvideks ka soouuringud ning kõik, mis on seotud soolise võrdõiguslikkuse teemadega. Oma magistritöös keskendus ta aga korduva töötuse ning inimeste töötee mustrite uurimisele.

Arvude kõrvalt meeldib Merlinile (portree)fotograafiaga tegeleda ning maaelu rõõme nautida. Oma lemmikuks peab Merlin kasse. Võõrkeeltest valdab Merlin inglise keelt ning algtasemel saksa keelt.