COVID-19 tulemusel erakordse hüppe teinud kaugtöö on tekitanud küsimusi selle töövormi pikaajalisest mõjust organisatsioonidele, sest on põhjust uskuda digitaliseerumise ja töötamise paindlikkuse edasistki kasvu. TWING projekt uurib kriisi mõju mitme külje alt, eesmärgiga toetada sotsiaalpartnereid väärika ja tõhusa kaugtöö edendamisel.

Projekt keskendub neljale sektorile (IKT, pangandus, avalik haldus ja keemiatööstus) kuues riigis (Austria, Eesti, Hispaania, Poola, Portugal, Soome). Projekti raames:

  • koostatakse iga riigi kohta dokumendianalüüsil põhinev aruanne kaugtöö arengutest COVID-19 kriisi kontekstis
  • viiakse läbi kvantitatiivne analüüs, uurimaks kaugtöö kasutamise trende ning selle mõju töötingimustele
  • intervjueeritakse sotsiaalpartnereid
  • analüüsitakse häid ettevõtete praktikaid
  • arutletakse koos sotsiaalpartneritega analüüsitulemuste üle ning otsitakse viise heade praktikate kasutamiseks laiemalt

 

Vaata ka

Sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste roll virtuaaltöö edendamisel