Kirsti Melesk

Töö- ja sotsiaalelu
Juhtkonna liige

Kirsti uurimisteemad kuuluvad tööturu ja täiskasvanuõppe valdkonda: teda huvitavad täiskasvanute haridusalaste valikute küsimused ja sellega seotud poliitikameetmed. Veel on talle südamelähedased tööturu ja täiskasvanuõppe vahelised seosed. Kirsti on kasutanud nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid uurimismeetodeid, mis on andnud talle väärt kogemuse probleemide üksikasjadesse süüvimisel ning ka laiema pildi loomisel.

Kirsti väärtustab meeskonnatööd ja tal on laiaulatuslik kogemus koostööst rahvusvaheliste partneritega. Talle pakuvad huvi võrdlevuuringud, mis võimaldavad asetada piirkondi ja riike konteksti ning analüüsida poliitikameetmete rolli tööturu ja täiskasvanuhariduse kujunemisel.

Kirsti on olnud Praxise meeskonna liige juba 2006. aastast. Enne seda kogus ta erialast kogemust Sotsiaalministeeriumi praktikandina. Kirstil on Tallinna Ülikoolist bakalaureusekraad sotsioloogias ja magistrikraad riigiteadustes ning doktoriõpinguid jätkab ta samas ülikoolis sotsioloogia erialal.

Ta on täiendanud end Saksamaal Leibnizi Sotsiaalteaduste Instituudi suvekoolis kombineeritud uurimismeetodite teemal ning veetnud aasta samuti Saksamaal, Bambergi ülikoolis doktoritööd tehes. Lisaks on ta kasutanud võimalust osaleda paljudel teistel metoodikakoolitustel. Kirsti räägib kõrgtasemel inglise keelt ja algtasemel saksa keelt.

Kirstile avaldab muljet fotograafia ja ta kasutab aeg-ajalt isegi võimalust saada huvitavaid kaadreid. Tema koduses raamaturiiulis võtavad muu hulgas olulise koha kokaraamatud. Ta suhtub toiduvalmistamisse analüütiku põhjalikkusega ning tema kokaraamatud on täis ääremärkusi ja kommentaare – ikka selleks, et lõpptulemus saaks parem.