Euroopa tööõiguse, tööhõive ja tööturupoliitika ekspertide võrgustik (ECE) võrgustiku üldine eesmärk on pakkuda liikmesriikide ja Euroopa Liidu poliitika kujundajatele analüüse ning hinnanguid tööhõive ja tööpoliitika kohta liikmesriikides. Võrgustiku töö käigus koostavad Praxise eksperdid regulaarseid ülevaateid peamiste tööturgu kirjeldavate indikaatorite arengust, uutest poliitikameetmest ning valminud uuringutest; koostavad temaatilisi artikleid; hindavad Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ rakendamist ning pakuvad komisjonile analüütilist tuge riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel.