Projekt käsitleb restruktureerimisena kollektiivseid koondamisi ning seda ümbritsevat raamistikku. Projekti eesmärk oli kirjeldada kollektiivsete koondamistega seonduvat seadusandlikku ning institutsionaalset raamistikku; kirjeldada kollektiivsete koondamistega seotud erinevaid osapooli ning nende rolli koondamise protsessis; kirjeldada riigis kasutusel olevaid parimaid praktikaid, meetmeid või vahendeid; ning anda ülevaade peamistest väljakutsetest ning aruteludest seoses kollektiivsete koondamistega praeguses majanduskriisi kontekstis. Projektis osalesid 27 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Projekti tulemusel korraldati seminar kollektiivsete koondamiste teemal igas riigis ning koostati iga riigi olukorda ning tausta kirjeldav raport. Eesti seminar toimus jaanuaris 2010.