Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamisel aastatel 2020 -2021. Mõttekoda Praxis toetab VATEK-it selle ülesande täitmisel kahel moel: osaledes ekspertrühma töös ning pakkudes VATEK-i liikmetele tuge mõjusa valdkondliku huvikaitse läbiviimiseks ja vaimse tervise poliitika strateegiliste eesmärkide arendamiseks. Selleks viime me ellu huvikaitsekoolitused ja seminarid huvikaitseplaani loomiseks.

 

Vaata ka

Eksperdiarvamus. Kroonviiruse epideemia psuhhosotsiaalsete tagajargedega toimetulek