Jane Ester

Poliitikalabor, Riigivalitsemine
Analüütik

Jane tegeleb valitsemise ja kodanikuühiskonna valdkonnaga. Teda huvitavad uurimisteemad, mis on seotud inimeste osalusvõimalustega ühiskondlikes protsessides ning postkommunistliku ühiskonna demokratiseerumise ja vabaühenduste suutlikkusega. Samuti on Jane olnud lähedalt seotud disainijuhtimisega – sellega, kuidas saavutada kasutajakeskne vaade avaliku sektori tööprotsessides, poliitika- ja teenuste kujundamises.

Analüütikuna on tema tugevad küljed uurimisküsimuste oskuslik püstitamine ja uuringute disainimine. Peale selle on tal kogemusi koolitaja ja vabaühenduste nõustajana nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Enne Praxise meeskonnaga liitumist 2012. aastal oli Jane osaline Balti riikide maakogukondade demokratiseerumise rahvusvahelises uurimisprojektis Tallinna Ülikoolis, kus ta töötas ka lektorina. Rohkem kui nelja-aastane töökogemus Siseministeeriumis migratsiooni- ja kodakondsuspoliitika alal on andnud talle teadmisi rändega seotud teemadel ning praktilise kogemuse poliitikakujundajana.

Jane on õpingute käigus Tallinna Ülikoolis, Firenze Ülikoolis ja Oslo rahvusvahelises suveülikoolis uurinud populismi ja demokraatiateooria seoseid, samuti maakogukondade jätkusuutlikkust ning toimetulekustrateegiaid postsotsialistlikus maailmas.

Vabal ajal võib Jane leida maalt. Samuti on Jane huvialaks koertesport (agility) ja capoeira. Ta räägib inglise keelt kõrgtasemel, itaalia keelt kesktasemel, soome, portugali ja vene keelt algtasemel.