Aleksandr Michelson

Majandus ja säästev areng
Analüütik

Aleksandr tegeles Praxises ettevõtlus-, tööturu- ja sotsiaalvaldkonna uuringutega ning arengukoostööprojektidega. Ta on tegev ka akadeemilises maailmas, olles külalisõppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta peab majandus- ja linnasotsioloogia loenguid ning juhendab üliõpilaste lõputöid. Aleksandril on magistrikraad rahvamajanduse erialal ning 2014. aastal kaitses ta Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas doktoritöö turismimajanduse teemal.

Aleksandr valdab hästi erinevate kvalitatiivsete uurimismeetodite rakendamist. Ta on täiendanud ennast erinevatel kursustel ja kollokviumitel välisülikoolides, samuti külalisuurijana Amsterdami Ülikoolis.

Ta valdab kõrgtasemel eesti, inglise ja vene keelt. Vabal ajal tegeleb lisaks kultuurireisidele ning looduses viibimisele kaasaegse kunstiga, kasutades selleks erinevaid kunstimeediumeid.