Projekti eesmärk on analüüsida rahvusvaheliseks sündinud ettevõtete tegevusi rahvusvahelistes väärtusahelates ja arendada välja VKEde rahvusvahelistumist edendava poliitika lähtealused. Projekti väljundid on sisendiks ühele suuremale Eurofoundi ja Euroopa Komisjoni projektile, mille eesmärk on analüüsida töötleva tööstuse tulevikku Euroopas. Praxis koostab juhtumanalüüsi ühe Eesti ettevõtte kohta ja poliitikameetmete ülevaated Eesti, Austraalia ja Jaapani kohta.

Uuringu lõpparuanne koos lisadega oli avaldatud 2018. aasta detsembris.

Praxise koostatud lisad on järgmised: