Projekti eesmärk oli laiendada teadmisi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) restruktureerimisest;

välja selgitada VKEde restruktureerimise tõukejõud, meetodid ja tegevused ning mõju tööhõivele ja konkurentsivõimele;

anda ülevaade avalike või sotsiaalpartnerite poolt välja töötatud mehhanismidest ja toetusmeetmetest, mis on mõeldud VKEdele ja leidnud nende seas rakendamist;

analüüsida, kas on olemas vajadus pakkuda uusi/veelgi üksikasjalikumaid toetusmeetmeid, mis aitaksid VKEsid ja nende töötajaid restruktureerimisel.

Projekti raames koostati teoreetiline ülevaade VKEde restruktureerimisest ja teostati juhtumianalüüsid kolme ettevõtte kohta, kes on alates 2007. aastast oma tegevust restruktureerinud. Üldjuhul käsitleb teoreetiline ülevaade VKEsid, kus töötab vähem kui 250 töötajat, kuid juhtumianalüüsid teostatakse üksnes nende ettevõtete kohta, kus töötab 30-100 töötajat.

Projekti lõpparuanne annab ülevaate 27st EL liikmesriigi VKEde restruktureerimisest. Praxis koostab uuringuaruande Eesti kohta, mis hõlmab kokkuvõtet VKEde restruktureerimisest tuginedes teisestele andmeallikatele ja juhtumianalüüsidele.