Klassikaline teooria ettevõtete rahvusvahelistumisest ütleb, et ettevõtte rahvusvahelistumine on järkjärguline protsess, kus esmalt laiendatakse äritegevust koduturul ning välisturgudele liigutakse alles ettevõtte hilisemas arengutsüklis. Samas on kiire tehnoloogiline areng näidanud, et mõned ettevõtted saavad rahvusvaheliseks väga kiiresti, kohe pärast ettevõtte käivitamist. Neid ettevõtteid kutsutakse – rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted (inglise keeles born global enterprises).

„Rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted on tavaliselt väga tugevalt innovatsioonitegevusele ja kasvule orienteeritud, mistõttu eeldatakse, et nad on olulised panustajad majandus- ja tööturu taastumisele pärast üleilmset finantskriisi. Senini on teadmised nende ettevõtete täielikust majanduslikust potentsiaalist vähesed, samuti sellest, kuidas nende ettevõtete arengut toetada.“ – Helena Rozeik

Käesolev uuring vaatab lähemalt, kuidas loovad rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted uusi töökohti. Täpsemalt teostatakse neljas EL liikmesriigis ettevõtete juhtumianalüüsid, mille käigus analüüsitakse nende ettevõtete motiive ja takistusi töökohtade loomisel. Samuti uuritakse, kuidas näeb välja töötajate värbamisprotsess ja millised on nendes ettevõtetes töötajate töötingimused ja -keskkond. Lisaks uuritakse, kuidas uute töökohtade loomine on mõjutanud ettevõtte struktuuri ja arengut. Laiem eesmärk on saada rohkem teavet rahvusvaheliseks sündinud ettevõtete tööturu potentsiaalist. Uuringu tulemused võimaldavad hinnata valitud EL liikmesriikides pakutavate avalike toetuste sobivust selle ettevõtte grupi jaoks.