Koroonaviiruse pandeemia on teiste seas tugevalt mõjutanud ka Valgevene väikeettevõtjaid. Jätkuv pandeemia ja ebamäärane tulevik paneb väikeettevõtjaid otsima võimalusi oma toodete ja/või teenuste müümiseks ja turundamiseks interneti kaudu. Projekti üldeesmärk on suurendada Valgevene väikeettevõtjate suutlikkust pakkuda oma tooteid ja/või teenuseid interneti kaudu, keskendudes digiturunduse ja seda toetavate internetimüügi ja kommunikatsioonitegevuste oskuste arendamisele. Avalikud loengud pakuvad aktuaalseid teadmisi suurele väikeettevõtjate ringile ning koduülesanded ja individuaalsed nõustamised seminaridel aitavad valitud väikeettevõtjatel saadud teadmisi praktiseerida. Praxis viib projekti ellu koostöös Eesti ja Valgevene ekspertidega.

Projekti eeldatav mõju:

  • Rohkem väikeettevõtjaid pakub oma tooteid ja/või teenuseid internetis. Projekti tegevustes osalenud väikeettevõtjatel on paremad internetiturunduse, aga samuti e-müügi oskusi, et paremini pakkuda oma tooteid ja/või teenuseid internetis.
  • Tänu loengutel osalemisele omandab suurem hulk väikeettevõtjad uusi kaasaegseid praktilisi teadmisi internetimüügi ja digiturunduse teemadel ning rakendab neid oma äritegevuses.
  • Tänu seminaridel osalemisele omandab kitsam ring väikeettevõtjad konkreetseid õpiväljundeid seoses internetiturunduse ja teiste seda toetavate oskustega (e-müük ja kommunikatsioon) ning rakendab neid oma äritegevuses.