Data visualization ehk andmete visuaalne kujutamine on viis anda pildina ja kasutajale mugavalt edasi infot, mis on kas numbriline, geograafiline või raskesti mõistetav. Praxis on edukalt loonud mitu andmete esitluse veebiportaali www.meieraha.ee, ca 60 000 külastust, www.kodupilt.ee, ca 15 000 külastust, mis aitavad teatud probleemi või kitsakohta olemasolevate andmetega illustreerida ning arusaadavaks teha.

Sellelaadsed projektid ning infovahetus rahvusvaheliste partneritega on andnud kinnitust, et teabe visualiseerimine on järgmise samm, mida mõttekeskused ja vabaühendused ühiskondlikku debatti või arengusuundade illustreerimisse panustada saavad. Vabaühenduste Fondi toel korraldasime õpitoa, kus Eesti Kunstiakadeemia tudengitega koostöös valmis nii Praxise kui ka teiste vabaühenduste esindajate ideedest 15 infograafikut. Valminud töödega saab tutvuda siin!

“Õppisin taas, kuidas rääkida oma lugu inimesele, kes mu tegevusest midagi ei tea. Kinnitust sai tõsiasi, et visuaalne pool on iga asja juures ääretult oluline – olgu see koduleht, uuringu tutvustus, presentatsioon või tavaline projekti aruanne.” – Õpitoas osalenu

koolituse foto