Merilen Laurimäe

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik (lapsepuhkusel)

Merilen liitus Praxise meeskonnaga 2018. aastal ning töötab analüütikuna töö- ja sotsiaalelu valdkonnas. Merilenil on magistrikraad Tartu Ülikoolist majandusteaduse erialal. Oma magistritöös uuris ta tööhõive seoseid oskuste ja haridusega Eesti ja Põhjamaade võrdluses, kasutades selleks PIAAC andmebaasi. Selle töö eest sai ta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil Sotsiaalministeeriumi eripreemia. Merileni bakalaureusetöö keskseks teemaks oli samuti tööhõive, kus ta püüdis välja selgitada, kas regionaalsed erinevused tööhõives suurenevad või vähenevad ning seda Euroopa Liidu regioonide näitel.

Varasemalt on Merilen töötanud ökonomeetria õppeassistendina Tartu Ülikoolis. Samuti on tal finantsspetsialistina töötamise kogemus. Seega on Merilen palju kokku puutunud just kvantitatiivsete uurimismeetoditega ning talle meeldib töö arvudega.

Merilen räägib hästi inglise keelt. Oma vaba aja ja puhkuse veedab ta meeleldi reisides või maakodus ja looduses viibides.