Marleen Allemann

Haridus ja noored
Analüütik

Marleen liitus Praxisega 2021. aasta suvel. Varasemalt töötas Marleen nii Tallinna Ülikoolis kui Haridus- ja Noorteametis. Ta on omandanud kõrghariduse riigiteadustes ja politoloogias, mistõttu paeluvad teda lisaks haridusvaldkonnale ka võimu, demokraatia ja erakonnapoliitika teemad ning poliitiline kultuur.

Marleenil on rahvusvahelise koostöö kogemus, kuivõrd ülikoolis töötades tegeles ta muuhulgas ühe instituudi rahvusvahelistumise protsessi koordineerimise, partnerlussuhete loomise ja teadlaste rahvusvahelise mobiilsuse toetamisega. Lisaks on tal ka koolituskogemus Tallinna Ülikoolis loengute lugemise ja seminaride juhendamisega. Võõrkeeltest valdab Marleen inglise keelt kõrg- ja vene ning rootsi keelt algtasemel.

Kui ta peaks end iseloomustama vaid kahe sõnaga, kasutaks ta fraasi „hingelt maailmaparandaja“. Seda külge endast elab Marleen eelkõige välja aeg-ajalt eri meediaväljaannetes ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel arvamusartikleid kirjutades.

Vabal ajal võib näha teda jooksmas, lugemas ja jäätist söömas.