Mariliis Öeren

Poliitikalabor, Tervis
Juhtkonna liige

Mariliis töötab Praxises tervise programmi juhina. Mõttekojas alustas ta tööd analüütikuna novembris 2021. Mariliisil on Tartu Ülikooli magistrikraad rahvatervises ja Cambridge’i Ülikooli doktorikraad käitumisteadustes. Oma doktoritöö raames hindas ta Eestis läbiviidud lastevanematele suunatud alkoholiennetusprogrammi mõju ning uuris, kuidas mõjutavad lastevanemate hoiakud laste alkoholi tarvitamist.

Enne Praxisesse tööle asumist töötas Mariliis startup’is teadus- ja uuringujuhina, kus keskenduti vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamisele madala sotsiaalmajandusliku taustaga inimeste hulgas Suurbritannias. Samuti töötas Mariliis ligi 10 aastat Tervise Arengu Instituudis, kus tema fookuses oli laste riskikäitumise ennetamine. Mariliis räägib inglise keelt ja vähesel määral ka saksa keelt. Vabal ajal meeldib talle tegeleda matkamise, lugemise, lauamängude mängimise ning sportimisega.