17-18.mail 2023 toimus järjekorras seitsmes noortevaldkonna foorum ehk Noorum, mis kandis pealkirja „Noortevaldkonna muutuvad mustrid“. Sel korral keskendus Noorum muutuste juhtimisele ja vaatele tulevikku. Kuna Noorumi üheks eesmärgiks oli koguda sisendit valdkonna alus- ja arengudokumentidesse, toimusid Noorumi kahel päeval erinevad töötoad, kutsudes kõiki Noorumi osalejaid kaasa mõtlema ja tulevikumuutute teemal arutlema. Nii toimusidki kahe päeva jooksul töötoad neljal erineval teemal. Haridus- ja Noorteameti tellimusel töötas Praxis välja töötubade metoodika ning viis läbi neli erinevat töötuba ja seda kolmel erineval korral. Töötubade teemad olid:

  • Muutuvad mustrid keskkonnas. Töötoas uuriti muutusi (loodus)keskkonnas ja seda, missuguseid uusi võimalusi ja riske toovad need kaasa noortele ja noortevaldkonnale. Märksõnadeks olid keskkond, rohepööre, kliimamuutus, megatrendid.
  • Muutuvad mustdi noortevaldkonnas. Töötoas uuriti muutusi noortevaldkonnas ja missuguseid võimalusi ja riske selles näha on. Märksõnadeks olid noortevaldkonna teenused, digitaalsete võimaluste kasutuselevõtt, valdkonna vajadused ja ootused.
  • Muutuvad mustrid töötajaskonnas. Töötoas uuriti noortevaldkonna töötajaskonda, missuguseid võimalusi ja riske see endas kätkeb ning missugusena tahaksime noortevaldkonna töötajaskonda tulevikus näha. Töötoa märksõnad olid tulevikutöötaja, vajalikud pädevused ja töötajaskonna järelkasv.
  • Muutuvad mustrid noortes. Töötoas uuriti muutusi noortes, kuidas muutub või peaks muutuma käsitus noortest ning mil viisil see noortevaldkonda mõjutab. Teemad, mida lähemalt uuriti: noorte osalemine ja osalus, vaimne tervis ja noorte ootused valdkonnale.

Töötubadest valmis ka kokkuvõte, mis toob välja Noorumi osalejate peamised mõtted ja arutelupunktid iga teema juures.

Töötoad viidi läbi ja kokkuvõte valmis Haridus- ja Noorteameti tellimusel. Tegevust rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava raames.