Ingel Kadarik

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik

Ingel tegeleb oma töös eelkõige individuaalsete ja kollektiivsete töösuhete ja töötingimuste teemadega, kuid panustab ka muudesse valdkondadesse nagu elukestev õpe, võrdsed võimalused ning sotsiaalpoliitika.

Suurema osa sisulisest tööst veedab ta valdkonna poliitikamuudatusi ja arenguid jälgides, kogudes infot nii dokumendianalüüsi kui intervjueerimise teel. Nende teadmistega panustab ta euroopaülestesse võrdlevuuringutesse. Lisaks sisulisele tööle, on ta projektide juures toeks ka läbi infokorralduse, projektide finantsaruandluse tegemise ja muu vajalikuga.

Inglil on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alal ning magistrikraad Tallinna Ülikoolist sotsioloogia erialal. Tema järgmine eesmärk on arendada kvantitatiivse analüüsi oskusi.