Peale keskhariduse lõpetamist seisab noorel ees oluline otsus: kas jätkata õpinguid kõrg- või kutsehariduses, Eestis või välismaal, ehk suunduda hoopis tööturule? Uuringu ajendiks on välja selgitada, mida lõpetajad plaanivad pärast keskhariduse saamist edasi teha ning mis noorte valikuid mõjutab.

Enamik Eesti gümnaasiumilõpetajatest soovib oma õpinguid jätkata: 70% kõigist gümnaasiumilõpetajatest plaanib asuda õppima Eesti kõrgharidust pakutavatesse asutustesse, 7% tahab minna Eestis kutseharidust omandama ja 11% minna välisriiki õppima. Gümnaasiumi lõpetamise järel otse tööturule siirdumisest on huvitatud vähesed: 2% soovib tööle asuda Eestis ja 4% välismaal.

gumn_lopetajate_valikud

Populaarseimad on sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse valdkonda kuuluvad erialad, vähem humanitaaria ja kunstide valdkond ning loodus- ja täppisteaduste õppimine. Eelistatakse erialasid, millest ühiskonnas kõige rohkem räägitakse. Suurim mõjutaja erialavalikul on eriala huvitavus ning võimalus tasuta õppida.

Joonisel: Abiturientide karjäärivaliku mõjutegurid

karjaarivaliku_mojutegurid

Haridustee jätkamist kõrghariduse omandamisega soosivad parem õppeedukus, süvaõpihoiak ja kõrgemad tulemused riigieksamitel. Sageli on kõrghariduse eelistajad pärit sotsiaal-majanduslikult paremal järjel olevast perekondadest ning nende vanemad on haritumad. Lisaks näivad just kõrghariduse eelistajad olevat veendunud, et kõrgharidus on parim valik isegi siis, kui valdkonna- või erialaeelistuste vallas valitseb ebaselgus. Enamjaolt ei ole noorte erialavalikud selgelt välja kujunenud. Paljud vastajad on nõus loobuma oma esialgsetest eelistustest, kui soovitud erialale sissesamine ei peaks õnnestuma või kui rahaliselt toetataks mõnda teist valikut.

Mõned keskhariduse lõpetajad plaanivad õpinguid jätkata välismaal. Seda põhjendatakse sooviga end proovile panna, kuid paraku peab suur hulk välisõpinguid kavandanud noori ajendiks ka Eesti õppeasutuste mitterahuldavat kvaliteeti. Kõige rohkem mõjutab soovi välismaale õppima minna noorte keeletaust.

“Kolmandik vene keeles keskharidust omandavatest noortest soovib pärast õpingute lõpetamist Eestist lahkuda.” – Eve Mägi

Tabelis: Põhjused, miks soovitakse jätkata õpinguid välismaal

miks_valismaal_oppida