Praxise hariduspoliitika analüütikud jätkavad tööd Eesti esindajatena sõltumatute haridusekspertide võrgustikus, mis pakub analüütilist nõu ja tuge Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadile (DG EAC). Võrgustiku ülesanne on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist, toetada Euroopa Komisjoni tööd ning tugevdada poliitika mõju, pakkudes usaldusväärseid teadmisi, analüüsi ja poliitilisi suuniseid hariduse, koolituse, noorte- ja spordivaldkonnas. Võrgustikku juhib rahvusvaheline uuringu- ja konsultatsioonifirma ECORYS Inglismaalt.

Võrgustikus tuleb meie analüütikutel täita peamiselt järgmisi ülesandeid:

  • Koostada üldiseid ülevaateid Eesti hariduspoliitikast – millised on olnud suuremad ja väiksemad muudatused nii seadustes kui ka huvigruppide nõudmistes.
  • Analüüsida, kuidas on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 elluviimine seni läinud, sh kas strateegia tegevused meie hinnangul vastavad Eesti haridusmaastiku suurimatele väljakutsetele, samuti Euroopa Komisjoni riigipõhistele soovitustele.
  • Analüüsida, kuidas on Eesti Konkurentsivõime kava haridussuuna tegevuste elluviimine läinud, sh kas tehtud muudatused on meie hinnangul kooskõlas hariduspoliitika väljakutsetega, samuti Euroopa Komisjoni riigipõhiste soovitustega.