Mari-Liis Sepper

Sooline võrdsus ja võrdsed võimalused
Juhtkonna liige

Mari-Liis veab Praxises soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste valdkonda. Tema meelisteemadeks on naised valimisnimekirjades, puuetega inimeste ligipääs avalikele teenustele ja võrdset kohtlemist tagavad värbamismeetodid. Aastatel 2010-2015 töötas ta võrdõigusvolinikuna ning on kuulunud ka Euroopa võrdõigusorganite võrgustiku EQUINET juhatusse.  Ta on aastaid teinud koostööd naisorganisatsioonidega, puuetega inimeste organisatsioonidega ja LGBTQI+ ühendustega. Mari-Liis on kogenud koolitaja ja loengupidaja.

Hariduselt on Mari-Liis jurist. Inimõigustealase magistriprogrammi lõpetas ta Montpellier´ ülikoolis Prantsusmaal. Tema sulest on ilmunud terve rida trükiseid ja artikleid sugude võrdsuse, Eesti naisliikumise, transinimeste õiguste ja puudeuuringute teemal. Ta on ka üks soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande autoritest. Mari-Liis valdab inglise ja prantsuse keelt.