Sandra Haugas

Haridus ja noored
Analüütik

Sandra liitus Praxisega 2018. aasta kevadel, kuid koostöö mõttekojaga sai alguse juba ligi aasta varem – esmalt praktikandi ning seejärel partnerina erinevates ühisprojektides.

Sandra lemmikteemaks on koolivalik, mida ta on uurinud nii sotsioloogilisest kui poliitikateaduslikust perspektiivist, s.t. nii seda, kuidas pered oma haridusvalikuid langetavad kui ka seda, mil moel ohjeldada koolivalikuvabadusega kaasneda võivat hariduslikku kihistumist.

Olles omandanud kõrghariduse riigiteadustes ja haldusjuhtimises, köidavad Sandrat väga ka mitmed poliitsüsteemiga haakuvad teemad nagu näiteks poliitiline kultuur ja erakonnad, poliitiliste muutuste seletused ning heaoluriigi areng. Sandra tugevuseks on interdistsiplinaarne lähenemine – suutlikkus näha seoseid erinevate poliitikavaldkondade vahel ning põimida sisendpoliitikat (politics) erinevate väljundpoliitikatega (policies).

Sandral on kogemus ka koolitajana – ta on pidanud Tallinna Ülikoolis loenguid ja juhendanud seminare heaoluriigi ja avaliku poliitika analüüsiga seonduvatel teemadel. Sandra räägib inglise keelt kõrgtasemel ning saksa ja vene keelt algtasemel.

Vaba aega veedab Sandra lugedes, haaravat filmi vaadates või looduses puhates.