Tööga sooviti muuta vabatahtlike päästekomandode rahastamine selgemaks ja läbipaistvamaks. Selle eesmärk on vähendada poolte ebaõiglustunnet, vaidlusi ning asjaajamiskulu komandode iga-aastaste rahastamisotsustega seonduvalt.

Selleks:
– Sõnastati vabatahtlike päästekomandode rahastamise aluseks olevad kriteeriumid.
– Loodi konsensus Päästeameti, vabatahtlike päästjate esindajate ja teiste olulisemate osapoolte vahel rahastamiskriteeriumite ja nende kaalude osas.