Taust ja eesmärk
Vajadus siseaudiitoritele mõeldud analüüsioskuste koolituse järele tekkis tulemusauditi konteksti arvestava mõju hindamise koolitusel.  Analüüsioskuste tugevdamine annab siseaudiitoritele kindlustunde, et tulemusauditi raames tehtud analüüsitegevused on kvaliteetsed ja auditi järeldused ning ettepanekud usaldusväärsed.

Koolituse sisu
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Analüüsitöö kavandamine ja lähteülesande koostamine. Auditi eesmärkidele sobiva uurimisviisi ja -meetodi valik. Uurimismeetodi valikule kehtivad piirangud.
  • Andmeanalüüsi kvaliteedi tagamine: Millele pöörata tähelepanu kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete kasutamisel ja analüüsitulemust esitlemisel?
  • Küsitlused, nende kvaliteetne ettevalmistamine ja läbiviimine.
  • Analüüsi tulemuste tõlgendamine ja kasutamine otsuste toena. Mida saab analüüsist välja lugeda? Kuidas tagada järelduste ja soovituste usaldusväärsus?
  • Tulemuste esitlemine: kuidas teha seda nii, et valminud töö tulemusena ka midagi juhtub?

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi.

Programm pandi kokku ja viidi läbi koostöös Siseaudiitor.ee-ga.